Contact

mail@gemini-theme.com
+ 001 0231 123 32

Info

All demo content is for sample purposes only, intended to represent a live site. Please use the RocketLauncher to install an equivalent of the demo, all images will be replaced with sample images.

zambiadag logo2014  

(klik op afbeeldingen voor video- of foto-impressies !)

Ruim 70 mensen hadden zich aangemeld voor de Zambiadag 2014. Een groot deel van deze bezoekers heeft de moeite genomen om het enquêteformulier in te vullen.

De evaluatie daarvan kunt u hier downloaden. 

Wij danken alle deelnemers en hopen volgend jaar weer allen te mogen ontmoeten!

Click here for English version of Zambia Day 5 April 2014 Report 

Aankomst en OpeningDe Zambiadag gaat zo beginnen; we beginnen alvast met netwerken.

Om te beginnen: een grote pluim voor gastvrouw Ineke ten Cate! Zij had het personeelsrestaurant "FORUM" in het ZGT-ziekenhuis (Ziekenhuis-groep Twente) in Hengelo georganiseerd. Samen met dagvoorzitter Wim Goris gaf ze leiding aan deze dag. Van heinde en verre kwamen de leden van Platform Zambia. 

De eerste gasten waren afkomstig uit Brussel: H.E. de Ambassadeur van Zambia, Mrs Grace M. Mutale Kabwe,vergezeld van Mrs. Bwalya Zulu Yombwe (First Secretary Trade) en Mr. Musenge Mukuma (First Secretary Economics).

Om 10 uur was iedereen binnen, behalve de man van de techniek.

Het halve uur uitstel werd door de aanwezigen onmiddellijk besteed aan netwerken. Want voor velen was dat het doel van de bijeenkomst: elkaar leren kennen, waar lopen de activiteiten van de ene organisatie misschien parallel met de andere.

De beamer was na ruim een half uur geïnstalleerd en voorzitter Nelke van der Lans opende de Zambiadag met een welkom aan alle aanwezigen. Dagvoorzitter Wim Goris gaf aan hoe de dag zou gaan verlopen.

Eerste spreker H.E. de Ambassadeur van Zambia, Mrs Grace M. Mutale Kabwe sprak haar blijdschap uit over deze bijeenkomst van Nederlandse vrienden die een intense interesse in Zambia hebben ontwikkeld.De ambassadeurDe Zambiaanse ambassadeur Grace M. Mutale Kabwe opent de Zambiadag. Klik op de afbeelding voor video-impressie.Het voelt als “One Family”. Vooral waar de Nederlandse private NGO’s actief zijn in de rural areas verrichten zij opbouwend en ondersteunend werk voor de armsten, mensen die in de nationale politiek in de praktijk niet zoveel aandacht krijgen.

Voorzitter Nelke van der Lans overhandigde aan de ambassadeur een collage met de beeldmerken van alle Platform Zambia-leden.

Inleiding over het Luanga Valley projectInleiding over het Luanga Valley project: Cor van der Heyden neemt ons mee naar zijn project in Luangwa Valley.

 

 

Cor van der Heijden, voorzitter van de Stichting Steun Luangwa Vallei, gaf een aanstekelijke presentatie onder de titel “Een project van het begin tot een succesvol einde”. Hij liet zien hoe een kleine groep gedetermineerde Nederlanders in samenwerking met plaatselijke deskundigen (i.c. Pater Toon van Kessel) binnen zeven jaar de economie van het achtergebleven gebied op gang hadden geholpen. Begonnen met de aanleg van een weg, het opkopen van de oogsten van de plaatselijke boeren en het aanleggen van reservevoorraden maïs. In tijden van misoogst en honger konden de boeren uit de reservevoorraad weer  voedsel kopen. Geleidelijk trokken handelaren met hun vrachtwagens het gebied binnen en brachten een rechtstreekse verbinding met de markten tot stand. De bewoners nemen hun lot in eigen handen. Na
zeven jaar kan de organisatie wegens het bereiken van haar doelstellingen worden afgebouwd.

 

 

 In de Groepsdiscussies, ochtendsessie, verdeelden de aanwezigen zich over 7 themagroepen:

Werkgroepen eerste rondeWerkgroepen 1e ronde: We praten geanimeerd over onze projecten in Zambia

1. Onderwijs/training

2. Inkomen-genererende activiteiten (van de doelgroep)

3. Gezondheidszorg

4. Weeskinderen

5. Drinkwater/sanitatie

6. Wind- en zonne-energie

7. Fondsenwerving/acties

Iedere themagroep beschikte over een Instructie en een aantal discussievragen. Opvallend was de sterke behoefte van de deelnemers om eerst hun eigen persoon en ervaringen in Zambia voor het voetlicht te brengen. In diverse themagroepen bleef maar weinig tijd over voor uitwisseling en discussie, ook omdat de gesprekstijd iets moest worden ingekort. In een korte terugrapportage konden de gespreksleiders enkele besproken thema’s benoemen.

Keukenprinses Helen had een geweldige lunch klaargemaakt. Niet ophoudend te converseren stonden de mensen geduldig in de rij voor een kop soep, brood, beleg en iets te drinken.

Vertoning van de VVF filmWe kijken naar de aangrijpende documentaire "Breaking Silent Shame" over het VVF project Our Lady's Hospital in ChilongaHet middagprogramma begon met een inleiding van Harrie van der Hout over het ontstaan van de film “Breaking Silent Shame” van het Poor People’s Fund over het VVF project in het Our Lady’s Hospital in Chilonga, Zambia.

Daarna werd de film vertoond. Wij zagen hoe (vaak heel jonge) vrouwen leden aan continu urineverlies. Door problemen bij een eerdere bevalling was bij hen een abnormale verbinding (een zg. fistel) ontstaan tussen blaas en vagina. De uitzichtloosheid was van hun gezichten af te lezen. Nadat zij door een medisch team waren geholpen
bood de toekomst hen weer perspectief. Een aangrijpend voorbeeld van humanitaire hulp in de zuiverste vorm! De preventie-boodschap die aan de film gekoppeld wordt is: "Ga naar de health
clinic om daar met deskundige hulp te bevallen!"

Na de film kwam de tweede ronde van de groepsdiscussies, in andere samenstelling dan de ochtend. De bedoeling was dat iedereen zo kon kennisnemen van minimaal twee thema’s.Werkgroepen 2e rondeWerkgroepen 2e ronde: We kunnen niet ophouden te praten over onze projecten.

In verschillende themagroepen was de tijd erg krap omdat nieuwe leden zich opnieuw wilden presenteren.

Ook hierna volgde een korte terugrapportage voor de hele zaal.

De dagvoorzitter sprak zijn dank uit voor de aanwezigheid van de eregast, H.E. de Ambassadeur van Zambia, Mrs Grace M. Mutale Kabwe en haar collega’s. Zij was bij diverse themagroepen aangeschoven en gaf blijk van grote betrokkenheid bij de materie. Voor ons Nederlanders is zij Onze Ambassadeur!

Tenslotte werd de vraag voorgelegd aan de aanwezigen of iemand een suggestie had voor de locatie van de Zambiadag van 2015. Uit de reacties kwamen twee opties naar voren: een in Eindhoven en een in Amersfoort. De Werkgroep Zambiadag gaat deze opties onderzoeken en zal in het najaar met een voorstel komen.

Na de afsluiting volgde de borrel, waar veel mensen hun ervaringen konden terugkoppelen en contacten leggen of gewoon genieten van een glaasje fris, wijn of bier na gedane arbeid.

Afsluiting en netwerkenOok na de afsluiting gaat het netwerken door.

 

WIE WAREN ER (met hoeveel)?

1 ambassade (3)

22 platformorganisaties (50)

9 overige organisaties (13)

7 individuen

3 bestuursleden (ook lid van platformorganisaties)

3 overige werkgroepleden (idem)

Totaal 76 mensen

  

Samenvatting van de terugrapportages (voor een deel uit de evaluatieformulieren)

1. Onderwijs/training

Waardevolle discussies, goede opmerkingen uit de groep gehoord naar aanleiding van de tevoren ontvangen vragen.
Volgende keer subthema’s invoeren (pre/primary/secondary schools en vocational schools)


2. Inkomengenererende activiteiten (van de doelgroep)

Hoofdvraag: Wat is de doelgroep? Komt de vraag van de lokale bevolking of van een buitenstaander?
Zoek invloedrijke lokale mensen die het DRAAGVLAK kunnen creëren.
Vraag om eigen financiële inleg van bijv. 10% of 25 %, dat terugbetaald wordt.
Vraag het beleidsplan van het district op, onderzoek of de activiteiten daar in te passen zijn.
Mogelijke terreinen voor inkomensgenererende activiteiten: toerisme, winkel (startkapitaal t.b.v. verkoop van eerste levensbehoeften aan de community), moestuin. Motiveer de lokale partner om eigen verantwoordelijkheid te nemen. Motiveer de lokale partner om een professionele lokale organisatie op te bouwen.


3. Gezondheidszorg

Men richt zich voornamelijk op kennisoverdracht (bv het onderhoud van lokaal aanwezige apparatuur). Belangrijk blijven de continuïteit én een vast betrouwbaar lokaal aanspreekpunt.
Vraag om een begroting én terugkoppeling vanuit Zambia (dit is wenselijk voor de betalingen vanuit Nederland). Ad hoc hulp blijft lastig, continuïteit blijft wenselijk


4. Weeskinderen

Geen van de aanwezigen kan antwoord geven op de vraag, hoeveel weeskinderen in Zambia weeshuizen wonen, men denkt dat het verhoudingsgewijs laag is. Men vraagt zich af of de overheid genegen is een bijdrage te leveren. Blijf de officiële weg volgen en probeer familieleden te traceren. Contacten met lokale overheid zijn beter dan met de centrale overheid. Men vindt het minder zinvol een weeshuis aan een school te verbinden. Een oproep voor steun van “zielige kinderen” pakt op termijn zeer ongunstig uit. Contacten met (goedwillende) volunteers zijn ongunstig voor de ontwikkeling van de kinderen omdat de wisselingen vaak zo sterk zijn. Contacten met familie verlopen over het algemeen moeizaam.


5. Drinkwater/sanitatie

De Sanitatie studie van M. Keller werd besproken, adviezen voor handpompen gegeven enz. Een deelnemer had meer vragen over low-tech basis voorzieningen, de groep sanitatie vond hij/zij te specifiek en bijna professioneel.


6. Wind- en zonne-energie

Naast wind-energie zijn ook andere vormen van energie naar voren gekomen: cookits (zonne-energie) en biogas. Nadeel van cookits is dat bewoners het koken vaak te langzaam vinden en het toestel aan de kant leggen.

7. Fondsenwerving/acties

De groep levert de volgende ideeën voor fondsenwervende activiteiten (in eerste instantie in eigen kennissenkring) in Nederland: fietstocht, sponsorloop, muziekuitvoering.
Dien een aanvraag in bij Wilde Ganzen. Schrijf Vastenactie, Rotary clubs, Share for More van Rabobank en Vermogensfondsen aan. Denk aan de mogelijkheid van belastingaftrek voor vrijwilligers  (tot € 1500,--).

Wij gebruiken cookies op onze web site. Sommigen zijn essentieel voor het correct functioneren van de site, terwijl anderen ons helpen om de site en gebruikerservaring te verbeteren (tracking cookies). U kan zelf kiezen of u deze cookies wil toestaan of niet. Let op dat als u onze cookies weigert mogelijk niet alle functies van de site beschikbaar zijn.