fietsen jonathan

Nieuwsbrief no.35 (december 2019) van Stichting Jonathan 

Kleinschalige projecten voor kinderen en jongvolwassenen met een verstandelijke beperking in Zambia.