NIEUWSBRIEF VAN TIKONDANE FOUNDATION NETHERLANDS (TFN)

NUMMER 21   DECEMBER 2017                                UPDATE

Beste Vrienden van Tikondane Foundation,
  

Zoals vermeld in de laatste nieuwsbrief is er besloten om na het drie maandelijkse verblijf van Frans en Maria in Katete, Zambia (september-december 2016), te stoppen met het ondersteunen van Tikondane Community Centre. Al gedurende de eerste maand van hun verblijf hebben Maria en Frans het bestuur geïnformeerd over het beleid dat werd gevoerd door de directeur. Het bestuur heeft toen mede op advies van Maria en Frans de door de donateurs ter beschikking gestelde gelden bevroren. In de laatste maand van het verblijf van Maria, Frans en Michel (sinds  januari 2017 is Michel Panis onze nieuwe penningmeester) is er een start gemaakt met het interviewen van medewerkers op Tiko. Het doel was om te kijken waar hun dromen en mogelijkheden liggen om zich zelf te gaan ontwikkelen zonder dat zij daarbij afhankelijk bleven van het beleid en de vergoeding van de directeur. Naast een aantal vragen werd hun gevraagd om een plan van aanpak op papier te zetten. 

Het bestuur heeft besloten om op basis van de plannen en de indrukken van Maria, Frans en Michel van start te gaan met een pilot. Hierbij worden twee vrouwen en twee mannen ondersteunt.

Twee daarvan volgen een opleiding, de andere twee zijn bezig met het opzetten van een eigen bedrijfje.

Alle vier hebben gebroken met Tikondane Community Centre vanwege het gedrag van de directeur. De aanschaf van materialen en de betalingen van opleidingen zijn worden begeleid en gecoördineerd door een succesvolle zakenman, woonachtig en werkzaam in de streek Katete-Chipata. Deze zakenman kent de situatie van Tikondane Community Centre goed; hij is een van de leden van het raad van bestuur geweest. Hij heeft ons bestuur altijd met raad en daad bijgestaan. Hij was en is bereid om vrijwillig deze vier personen te ondersteunen bij het behalen van succes. Bij alle stappen wordt met ons bestuur overleg gepleegd. We hebben inmiddels ongeveer 4000 euro in deze vier personen geïnvesteerd.
In de volgende nieuwsbrief willen we meer stilstaan bij wat de personen bereikt hebben tot dusver. 

Met andere woorden we proberen de door u gedoneerde gelden in te zetten voor enkele getalenteerde personen die via Tiko geen kans hebben. Als blijkt dat deze aanpak werkt, gaan we kijken naar enkele andere gemotiveerde personen met wie een interview is afgenomen. Op het moment dat alle gelden zijn ingezet in Zambia zullen wij  het bestuur gaan opheffen. Tot op dat moment wordt u zo nu en dan geïnformeerd over de voortgang en ontwikkeling. Voor de goede orde: we hebben circa 16.000 euro in kas die we nog te besteden hebben. Hierbij roepen wij jullie op, om ons indien mogelijk, input te geven over mogelijke andere betrouwbare NGO's (of anderszins) in Zambia waaraan we eventueel ook gelden zouden kunnen doneren.

We hebben overigens bewust geen namen genoemd om de betrokken mensen niet in verlegenheid te brengen.

Fijne feestdagen en vriendelijk groet.


Het bestuur van TFN,

Peter Kok, Michel Panis, Anne Steenhauer, Maria & Frans van der Grinten,
Annie Crombag  

 

Cookies make it easier for us to provide you with our services. With the usage of our services you permit us to use cookies.
More information Ok