Contact

mail@gemini-theme.com
+ 001 0231 123 32

Info

All demo content is for sample purposes only, intended to represent a live site. Please use the RocketLauncher to install an equivalent of the demo, all images will be replaced with sample images.

image.png

Het heeft even geduurd, maar het zoeken naar een goede opvolger van Nelke Lans is gelukt. Joep van Dongen is bereid gevonden onze werkgroep als voorzitter te komen versterken. Hij deelt met ons zijn liefde voor Zambia en de Zambianen, zie zijn levensloop hieronder. 

In de vergadering van dinsdag 30 oktober jl. is hij officieel geïnstalleerd. Met het symbolisch overhandigen van de voorzittershamer (in dit geval de timmermanshamer van Arlet) van Nelke aan Joep, vergezeld van een ferme handdruk, werd dit heuglijke feit vastgelegd. 

Wij danken Nelke voor haar tomeloze inzet voor Platform Zambia en wensen Joep een prettige samenwerking met ons allen toe. 

Ineke ten Cate
Redactie

Klik op "lees meer" voor een uitgebreide biografische schets van Joep van Dongen.

 

Joep van Dongen: levensloop, passie & visie.


Als kind was ik een echte knutselaar, gefascineerd door techniek, bouw en innovaties. Als jongeman ontwikkelde ik daarbij een brede interesse voor o.a. muziek, kunst, filosofie, mondiale politiek en internationalisering, ecologie en zelfvoorzienende leefwijzen. Ik studeerde aan de lerarenopleiding in Utrecht biologie en scheikunde. Naar mijn overtuiging was een juiste benadering van de pedagogiek en didactiek cruciaal voor een gezonde ontwikkeling van de jonge mens als individu. Deze visie kon gestalte krijgen in mijn werk en verbondenheid met het Vrije School onderwijs, waar ik als leraar inmiddels 36 jaar werkzaam ben.

Tijdens mijn studie ontmoette ik mijn huidige vrouw, Marianne van Bakel, toen nog verpleegkundige. Zij deelde in mijn levensfilosofie en belangstelling voor andere volkeren en culturen en inspireerde mij voor ontwikkelingssamenwerking. We namen contact op met de uitzendorganisatie DOG (Dienst Over Grenzen), die voor een optimale ontwikkelingssamenwerking de levensomstandigheden en behoeften ter plekke centraal stelt. Na meerdere intensieve trainingen, o.a. in tropische land- en tuinbouw en veeteelt, voelden we Afrika al dichterbij komen.
Als praktische voorbereiding werkten we eerst nog een jaar in Engeland op een zelfvoorzienende kleinschalige boerderij die was ingericht als hersteloord voor kinderen uit zwakke milieuomstandigheden. Samenlevend en werkend met een bonte groep vrijwilligers van over de hele wereld, molken we in alle vroegte de koeien, verzorgden de veestapel en waren actief in de land- en tuinbouw. Ik renoveerde grondig de vele oude gebouwen op het terrein en gaf ook Science les aan een lokale Comprehensive school.

In september 1979 vertrokken we naar Zambia. Daar hadden we een onvergetelijke tijd en ervaring. We konden zinvol werk doen en kwamen nauw in contact met volk en cultuur. We leerden de stamtaal Silozi, waardoor al snel vele deuren onverwacht voor ons open gingen. Het boek, ‘Kloppend hart van Afrika’, dat Marianne schreef, getuigt hier op levendige wijze van. We bouwden zeer levendige vriendschappelijke contacten op, die we inmiddels al 40 jaar lang onderhouden.

Eenmaal terug in Eindhoven, werd ik in 1983 een van de pioniers van de Steiner school aldaar. Tijdens een intensieve periode van 10 jaar hielp ik mee de school stevig op poten te zetten. Door de vele jaren heen kreeg ik diverse voorzittersrollen te vervullen. Behalve het praktische ‘runnen’ van de school, bekwaamde ik me geleidelijk aan steeds meer als deskundige van de Steiner pedagogiek. Zo was ik ook in staat om in de USA als adviseur en begeleider van Steiner scholen te ondersteunen, t.w. in Chicago, los Angeles, Denver en Sacramento. Op verzoek ging ik jaarlijks 1 maand coachen in de USA gedurende een periode van 10 jaar. Ook in Eindhoven was ik 20 jaar coach.

Naast de verdieping vanuit de Steinerfilosofie in mijn eigen vakgebieden Chemie en Biologie, ontplooide ik ook de kunst van voordracht, toneel en zang. Mijn liefde voor de zangkunst zette ik in voor de jongelui, omdat ik constateerde, dat een muzikale scholing van jongeren van groot belang voor hun evenwichtige ontwikkeling kan zijn. Ik volgde een dirigentenopleiding in Tilburg en begeleidde een groot schoolkoor.
Sinds december 2000 woon ik in België, Lommel, waar ik mijn zangtalent verder ontwikkelde. Terwijl mijn carrière als semiprofessioneel bas-bariton solist (met internationale optredens) steeds meer gestalte krijgt, bouw ik gefaseerd mijn werk als docent in Eindhoven af.

Zambia ligt mij al 40 jaar na aan het hart! Het Zambia Platform vind ik een belangrijk initiatief dat ik graag zie continueren en ook wil ondersteunen. Ik heb daarom ja gezegd op het verzoek van de werkgroep Zambia, om als voorzitter aan te treden.

Wij gebruiken cookies op onze web site. Sommigen zijn essentieel voor het correct functioneren van de site, terwijl anderen ons helpen om de site en gebruikerservaring te verbeteren (tracking cookies). U kan zelf kiezen of u deze cookies wil toestaan of niet. Let op dat als u onze cookies weigert mogelijk niet alle functies van de site beschikbaar zijn.