Contact

mail@gemini-theme.com
+ 001 0231 123 32

Info

All demo content is for sample purposes only, intended to represent a live site. Please use the RocketLauncher to install an equivalent of the demo, all images will be replaced with sample images.

 

landbouwzed2In het verleden is de bijdrage van de landbouw aan de financiële balans gering geweest, ondanks zijn hoge potentieel. Hoewel Zambia ver verwijderd is van de wereldmarkt, liggen er goede regionale markten voor veel producten in de nabijheid. Het is voor Zambia daardoor mogelijk om hoogwaardige producten te leveren voor geselecteerde exportmarkten, zoals paprika, goudsbloemen, etherische oliën, soorten paddenstoelen, ricinusolie en andere groenten. Om dit te bereiken is de regering bezig met de versterking van en het toezicht houden op de liberalisering van de markten. Verder faciliteert zij de ontwikkeling van particuliere sector. Hiertoe wordt de capaciteit vergroot van die instellingen die zich bezig houden met de verwerking van landbouwproducten voor de export, zodat de producten voldoen aan de normen en de sanitaire en fytosanitaire eisen voor de exportmarkten. Volgens het Nationale Landbouw Beleid 2004-2015 dient de regering te streven naar het bevorderen en verzekeren van toegang van lokale landbouwproducten tot zowel de lokale als de internationale markten. Hiertoe heeft de overheid met verschillende landen, waaronder Brazilië, Frankrijk, Zuid-Afrika en Maleisië, memoranda ondertekend waarin deze toegang is vastgelegd. Ook heeft de overheid andere maatregelen getroffen om te garanderen dat de landbouwsector zijn volledige potentieel kan realiseren:
  • Onlangs heeft de regering de Livestock and Animal Act geëvalueerd om er voor te zorgen dat de industrie hieruit maximaal voordeel kan halen.
  • Versterking van en het vergemakkelijken van de levering van agrarische diensten om de productiviteit te verhogen vooral onder de kleine boeren die binnen de sector een groot deel innemen.
  • Het faciliteren van de toegankelijkheid van potentieel vruchtbare gebieden en de ontwikkeling van infrastructurele bouwwerken is één van de prioriteiten op de landbouwkundige agenda van de overheid. 
  • De overheid is druk bezig met het verwezenlijken van de doelstelling van het verstreken van 30% van de toewijzing van grond aan vrouwen. 
  • Om duurzame landbouw te verzekeren zal de overheid deze vorm van landbouw waaronder ‘conservation farming’ blijven promoten en stimuleren. o Het voorkomen en bestrijden van ziektes en plagen zal verder geïntensiveerd worden. De overheid heeft sinds kort mobiele diptanks aangeschaft welke gebruikt zullen gaan worden om ziektes, die de toegang tot de Europese markt belemmeren, uit te roeien. 
  • Versterken van de systemen die door middel van vroegtijdige waarschuwingen en tijdige en efficiënte verwachtingen over de opbrengst de strategische voedselreserve garanderen wordt momenteel uitgevoerd. 
  • De Food Reserve Agency (FRA) is begonnen met een in het hele land rehabilitatie van de opslag van voedsel en hierdoor de voedselzekerheid te verbeteren. De overheid zal ook de gelijkheid tussen man en vrouw stimuleren bij de toewijzing van middelen en toegang tot diensten door zich meer te focussen op vrouwen en jonge boeren. Ten minste 82 procent van de topoogst van 2010 werd geteeld door kleine boeren, waarvan 72 procent vrouwen waren die werden gesteund door de regering via het Farmers Input Support Programme (FISP) Bron: ToZ 23/8

Wij gebruiken cookies op onze web site. Sommigen zijn essentieel voor het correct functioneren van de site, terwijl anderen ons helpen om de site en gebruikerservaring te verbeteren (tracking cookies). U kan zelf kiezen of u deze cookies wil toestaan of niet. Let op dat als u onze cookies weigert mogelijk niet alle functies van de site beschikbaar zijn.