Contact

info@platformzambia.nl
Secretariaat Werkgroep Zambia
+31 (0)35 53 81 951

Info

Deze website is ingedeeld in de secties ‘Artikelen en informatie, Particuliere Initiatieven en Achtergronden’ en een sectie ‘Nederlandse Ontwikkelingsinitiatieven in Zambia’. Daarnaast is er ruimte voor informatie over de activiteiten van de ‘Stichting Werkgroep Zambia’ die deze website platformzambia.nl beheert.

Inschrijfformulier Zambiadag 2018 ( 7 april in Amersfoort)

Naam v.d. organisatie(*)
Ongeldige invoer

Namen v.d. deelnemers(*)
Ongeldige invoer

Voer hier de namen van de deelnemers namens uw organisatie in.

Contactpersoon(*)
Ongeldige invoer

E-mail contactpersoon(*)
Ongeldige invoer

Telefoon contactpersoon(*)
Ongeldige invoer

De keuze voor de werkgroepen (zie programma) hoeft pas na de inleidingen in de ochtend gemaakt te worden. Het organiserend comité hoopt wel dat elke werkgroep uit haar midden een voorzitter en een notulist aanwijst in verband met de plenaire terugkoppeling na afloop én een thuis te maken verslaglegging.
Typ deze beveiligingscode(*)
Typ deze beveiligingscode
Ongeldige invoer

Klik hier om het formulier in te sturen

Uiterlijke inzenddatum: 15 MAART
Deelnemers bijdrage(n) van € 15 per persoon graag vóór 30 maart overmaken naar bankrekening nummer NL97 INGB 0004 4737 57